Mikä tekee ympäristöstämme arvokkaan?

Yksi vastaus on ihmisen kokemus omasta ympäristöstään. Ihmisen työ ja tapa käyttää rakennettua ympäristöä ovat luomassa arvoa rakennuksille, alueille ja kulttuurimaisemalle.

Virtuaalimallinnuksella saamme rakennusten käyttäjät ja tiloissa tapahtuvan toiminnan keskiöön heti alussa.

Mitä on virtuaalimallinnus?  Se on tietopohjainen pilvipalvelu, jossa asiantuntijat voivat jakaa tietoa yhdessä käyttäjien kanssa rakennusprojektin ensi hetkistä lähtien. Tärkeää on silloin käyttäjien kokemus. Millaisen ympäristön he haluavat, mitä siellä pitää pystyä tekemään?

Mihin sitä voi käyttää?

Kohteisiin, joita ei vielä ole
Paikkoihin, joita on hankala tavoittaa
Rakentamaan uudelleen menneisyyttä

Se soveltuu hyvin
Kaupunkisuunnitteluun
Vaativien julkisten kohteiden rakentamiseen
Asuntotuotantoon
Arvokkaiden julkisten rakennusten mallintamiseen