Mallista maailmaksi?

Tuotteet ja palvelut

  • Virtuaalimallit alueista,asunnoista, suurista rakennuskohteista
  • Virtuaaliluola (CAVE) suunnittelun avuksi ammattilaisten käyttöön
  • Pilvipalveluja 3D- mallinnukseen
  • Animaatioita tulevista rakennuksista
  • Projektin johtamista
  • Asiantuntijatyön johtamista
  • Vuorovaikutteisen projektin luomista ja johtamista

Rakennamme uuden aikakauden asiantuntijaverkoston, joka auttaa meitä kaikkia luomaan parempaa maailmaa. Suunnittelemaan kestäviä yhteisöjä, sairaaloita, kouluja, teollisuutta. Siirtämään elinkaarimallit puheista käytäntöön. Tietomallinnuksesta saadaan parhaat tehot irti jo esisuunnitteluvaiheessa.